ANJJAR_LBACHIR

 
 

 l'un ds plus grands guitaristes de tamazgha, chanteur, composteur, ecrivain.. et surtout un musulman iHouuRan
et l'un des rares islamsites Li ismounan Nger omarg dL3ibada

 
 
Fatytaf...
i-ruh yad wass a'tudert ,ur akkw i-kmmil... !?
a'tafukt a'mm uZenzar mani-km y-iwi'n ...??!
y-iwi-km ill t-rwel-t a'd gi-m ur i-smaqqel yan,
y-iwi-km ill n Anfa t-Der-t'nn γ Marikan !
*******************
a'tamγart ! ult'tmazirt  a'sser-m n-sawal;
n'mmaggar di-m γ tudert lah-aγ aγaras,..
lliγ i-mmut wawal iZiln ur-tn i-ry yan,
nga'nn ifassen s Rbbi,...γri-γ 'as ar allaγ !
*****************
aTTan a't-gi-t a'tudert neγ ...
asif i-ngy s tiwwargiwin ...
amzruy ,aytma,... jla-n-agh !
*****************
awal nnem i-ga azenZar i-faw uγaras ...
i-ga-t'id Rbbi γ iggi n wakal iγ i-llas !.
anZar,a-t-gi-t amud ar flla'went alla-n ...
i-ga-km'id Rbbi γ iggi n wakal i-rufa'n...
___________________________
 
aγ'gllid !! (ag'γyul)

ibrrh uγyul γ
tagant inna ; "nuf ifis !"
maxx a'ur
ng agllid ann wuluγ
nkki nit ?!
mas-iy nahya d ugrzam ula sul ifis ?!
aqqnfur hâti γzzifn,imzzâγ
...,ifiss !
****************
iffaγ uγyul s tagant,is usy'n imiss...,
(machin)
γ
yîd imdy'nn ddêmz,yammz ifis ur ittîs !
igel sers ! fadd add agur'n ayyaw iiblis !
ils ahlays ihyyeld ,d ucwary ,y'ass'adis,,,!
(ahlig)
iγ immut ilmma dint ,att ikkus iwis ...!  (iwrt)
 

********************
ishûrry uγyul γ
tgrurt ,utn s umrmur !
isfugla s wass agldan , gin-as anamur !
(célébrer>journée royale>national)
ar izurduz igdrûrn..., inna yuf ayyur !
(ar itthlulluy γ mdduz)
yugga'd gid daddas...,izwar "Naza"...!, s ukrkur !
(tikerkas)
aγyul 'yuru wayyâd,gin babas iγwyar ,,,
(iγwyal s trifiyt)
ran-aγ a'nnfiss... ,ntta a'ggi-γ yakwy s ifuqqâr !

***************************
ifis immaγ γ
tagant issen-tn kuyan,,,
amγar a'yga tagelda nns ur tli anaw,,,
(royaume)
ar iskar tikssâd,d uxlu,yiwi mnnaw...!
ig uγyul agllid,d uhlas ns ar adaw,,,
(aγrûd)
ils lkravât issudut wuday akwl-n-aγ
!
iml-as tabrida llid'd ittmun,iγ akkw iffaγ
!
acku ssn-n middn tagat ula tawaγ
it 
(le malheur)
yul ur gin amgzu , acku yla tawryit !
(intélligent)

_______________________________

 

Manza amxxar n wargan ?!

afus n lhenna'...a'bu_ tayri !
afus ahraray ad n tawtmt
i-kka'd adrar,i-kka'd afatn ...
i-zzer'd argan...addag mqqor'n
i-rga-t i-ssly-tn gh iggi yyinkan ...
tayri,ay'd i-sskwmaD'n tiZnin !
***********************
azerg i-mmuss i-ga'd amazzr !
i-sman wargan mdden d ulawn ...
amsawal d usnfel s imawn... (échange)
ma'yyagh'n argan i-Zy d ifassn ??!
i-ssutl-as iZiTi gh umadl ,(ifrig)
ur sul i-derf iga'd afars !(i-hurra)-(produit)
ar-t i-ZZaD urumi s imassn ...(lmwakn)
i-ssenz-agh-t s watig mqqor'n !
********************
akal gh i-mmghy waddag i-qqor'n ,
i-ga win-ngh ula mad i-smghy !
********************
wa yucka'd bughaba bu kattkatt
zud tammurghi i-lsa'd ajjajn
yuzn-t'id ugllid...imikr...
y-akwr-iy ayda nu d ijarifn !
i-nna ;argan ad i-ga win-ns,
ad ser-s i-zzghwar ad-t i-g i yilm
ttilibizyun agh rad'd i-sawl :
"
cha3byya l3aziz abu yids !
ghar gwn-at ka ,ghika'd lli t-g-am !
yan i-TTas'n ur rad-t'id n-ssenkr
a wr i-swingim ,i tudert nns
a wr i-siggil s tummert nnes (lfrh)
a y-tt'nuddum n-ssudu-t i-TTs ...!
".
***********************
i-sduy-iy'd Rbbi... nkki gh ids
i-g-iyy awal'a gh iggi yyils ...
ils anf i wawal'ad igh i-lls
igh i-dus,burz,bidd,iny-tn !  (be proud !)
ur sawl-gh abla f uzerf inw ,
nkki'n ayt Rbbi ka'dd n-sawl
Ha'nn Rbbi s yan i-ssenza'n mddn !
********************
y-ucka'd ser-gh daddas ibalisn
imxzniyn ga-n ixndallasn !
ahbbal n lyuTy d urumy ! (ablhas)
ay-gh i-ssiwd nkki'n ad i-ghawl ,
inna bbaqq ! g-in'd gi-gi alln
i-Dfr-iy inna s n-dda y-ahl !
"lihtiqlal" aya'd n man arwass !??
"listi3mar" nnk aya'd a
wis sDis !
agh'nn arwass ! ad-k'id ur i-ftl !
ur n-ksuD limmak abu ixf !
zund argan n-derf n-ga aylal !
ar n-tt'rus gh iggi n ijarifn ...
lkm-yyi'd t-awy-t-y'd afulki
imma ghay'da n-Zra gi-kk ills !
*****************
argan !...azerf inu...d ikaln !!!!
awal inw,...l3araDa tinw !
agllid ra y-fru s uZiZn ! (takat,timssi)

_____________________________

 

Ajj-at-angh !

usy-gh aDar inu d nniyt
a'ghilli ur n-kki ad n-ghawl,
ga-n amaynu y-aggug ntahn !
usy-gh aDar inu ddugh issn
i-g'it adrar ngh izagharn,
ry-gh ad gi-sn g-gh wu 'gayyu-nw
ur gi-s afgan nkk n-brra-tn
lligh n-Zra ddunit ad rmy-nt
lligh i-rZA unaruz i-g umiyn !
*************
a'kki-gh abrid ... ad'd n-Zer SSaht !
imma ghay'da n-Zra hacagh-t
willi yad 3acher-gh n-brra-tn
ufy-gh'nn gi-sn tajlxiyt !
n-dru nit di-sn tajmma3t!
lligh nker-gh a'n-ddu balak-gh !
ut-n-yyi s tizza n iggi yyils !
ad-asn ifk Rbbi tiZZa wwangha !
tarZgi uferZiZ ad ily-nt
gh imi n yan iga'n gh iwnnann
ar addr-n yan igh i-g u laSl
ran as tirZi macc i-dus-asn !
igh i-Dfar Rbbi d irqqasn,
mad-asn ssuger-n ibalisn ?!
****************
a'nkkin d nkkin ...a'bu tayri !
i-ghra ladan n-ZZl ddu-n-angh !
ar n-sbuxrur ,n-dl gwn-gh-asn !
i-ggudy urTTal a'tn rar-gh .
ar n-siggil ad n-Zer tidt,
ula afulki gh mdden d nniyt !
***************
a'kyyin kyyin a bu tarwa !
i-kka-tt'inn ya wwakud n tayri ...,
y-uDa-yak'd ujddig asusn
y-ut ser-k uzemz ...ighwlb ifassn !
i-rgha watig ,...addagn rufn !
ra-n tarwa aggwrn ,... imendi qqorn !
a'mani'gh ra-n ad-tn'd i-ssuter !?
mani s ra i-rur i laZ mmussn ?!
**************
igh i-rmy wafud tadwwayt !
i-kers igenzi gi-d assasn !
iqqar wul iqqar iggi yyils ...
ar allan wazzann agwy-n ids
t-nker taqqurt gh n ger middn
man tummert ...? man iwiz n tayri !!?
igh'd i-qqan ghika'd...,
ajj-at-angh !

______________________________

TAmdouRt

yat twja n imdyazen d ayt wawal ila'n atig,ү usggwas n 1982.i'lul'd Anejjar Elbachir ү Tmsult n Smugen ,tamanart ү tsga n Atlas Mzziyn ,200 km s tagut n Tata.
ү usggwas n 2952-2002,t'iwi-t'id tүri s tgmmi tumlilt s tsdawit n tskla,i'dfêr gi-s tutlayt d tskla Tanglizit.
akud n 2955-2005 i'nmaggar,d imhdârn ayt tutlayt nnes ү Tigmmi tumlilt .
ga-n үwi'nn ;Tanirt,jamal,bubrik,chafi,skern Tarabbut n Tamazүa.
ntta-t lli yuws'n ү kigan d inmuggarn n umarg ,ү ugens n tsdawit ,d brra nnes ,tfk s үika'nn yat tannayt ifulkin ur igin 'tafulklurit n tmallayt' f uzâwan amaziү.
ghklli tuws trabbut ad,mu mzzîyn inazûrn nnes ,ү inmuqqarn zund agdud n Fas n tussna tamazight-2957.
iwaliwn akkw n trabbut ad akud'ann, gan winu, mu yga waggur'ad win tmddurt ,d twuri tamdiazt tanazûrt tadelsant inw.
tarabbut n tamazүa t-bdâ ү tuzzumt n usggwas n 2958/2008 s umntil n wammsn (a cause des harcélements) n lmxzen d ixndallasn nns agwns n umussu amaziү.
үila isbidd anjjar yat tүarast tasuft tamazlâyt (unique),d tanwrikt (personnelle) .iffүas'd itwil amzwaru ү tgmmi n Itri Music ,mu iga uzwil nns ''Fatytaf" ү usggwas n 2958.
iga anjjar lbacir yan ү mnnaw lli isbiddn ayyaw n umussu adlsan amaziү ү ugns n tsdawit n anfa timzwura n tmrawt tamggarut n tasutt tamzruyt. mklli yuws ү mara tiүnsiwin (militantismes) agwns nns,tama n imүnasn yâdn.
ittyammâz d inlmadn lli mu ittyagay ukccum s tzdүwt ү usggwas n 2955 di anfa.
yuws ү tүnsiwin n umussu adlsan amaziү di tugtt n tsdawiyin ,zi tiniggi (tanger) s amknas ar anfa...
ula tiwwuriwin d imussutn n tmsmunin timүnasin n tmaziүt ү mnnawt tmnâdîn ,...mklli yas ittyuүra s ismagrawn yâdn ү tinmal d isrirn (clubs)...
ү ukccum n wiss krâd isgwasn n tүri nns yadlli 2956,yura lbacir Anjjar assaү nns s tfinaү,may'lli ur ri-n idbab n tsdawit !d idbab n twunkt n tiεεurba [arabist state] lli isdbeln (diriger) Tamazirt nnү.ass'ann ad iggul asar ikcem yan imiү mqqûrn n uzerf afadd ad tily tmaziүt izerfan nns ur c'hanin ү ibarazn n tudert ү wakal nns.
timdyazin n Anejjar,gan-t yat tbratt n ussfrk s izerfan,yat tsserzêmt f tlelli n ufgan,,,yat turart n tayri iflujjan !
Timatarin yâdn:
Anejjar iga :
-yan umediaz n tmagrawt 'imdyazen n umadâl [poetas del mundo].
-amүnas n Tmaziүt d izerfan ufgan.
-anazûr amsuddes (compo) n uzâwan,mu'd t'ffaү tsfift tamzwarut mu iga uzwel 'Fatytaf':
-agyatri.
-amarir.
-awngam (penseur)
iga uzettâ'ad yan uzemz [opportunité] maү immal i ufgan u tmazirt,timdiazin d tzûriwin d iswingimn nn-sent

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site